Program

1. GÜN, 22 KASIM 2023, ÇARŞAMBA
08:30-09:30
KAYIT
09:30-10:30
AÇILIŞ TÖRENİ
• Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
• Açılış Konuşmaları
Ahmet GÜLŞEN     Karayolları Genel Müdürü – YTMK Başkanı
Abdulkadir URALOĞLU     Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
• Sergi Açılışı
10:30-11:00
ARA
11:00-12:30
PANEL
  Türkiye Yüzyılında Ulaşım
Yönetici: Mücahit ARMAN (UAB)
Panelistler:
Ahmet GÜLŞEN (KGM-YTMK)
Hasan PEZÜK (TCDD)
Dr. Yalçın EYİGÜN (AYGM)
Hüseyin KESKİN (DHMI)
Ünal BAYLAN (DGM)
12:30-14:00
ÖĞLE ARASI
14:00-15:15
OTURUM – I
  Karayolu Tarihi ve AUS Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ILICALI (İTÜCÜ)
Geçmişten Günümüze: Yollar ve İzler
Özkan KARACA (MSF)
Cumhuriyet’in İlânından 1950 Yılına Kadar Trakya'da Nafıa Vekâleti Tarafından İnşa Edilen Büyük Şose Köprülerine Genel Bir Bakış
Pınar GÖK (KGM)
Görüntü İşleme ve Makine Öğrenmesi Tabanlı Bir Araç Sayım ve Sınıflandırma Yazılımının Geliştirilmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü Örneği
Doç.Dr.Metin Mutlu AYDIN(OMÜ)
Durak Etki Alanlarının Belirlenmesine Yönelik AUS ve CBS Tabanlı Bir Metodoloji Önerisi
Arş. Gör. Abdullah MALTAŞ(YTÜ)
15:15-15:30
ARA
15:30-16:45
OTURUM – II
  Karayollarında Tünel ve Geoteknik Çözüm Uygulamaları
Oturum Başkanı : Sina KİZİROĞLU (GEOMED-KOLİN)
Mühendislik Proje Uygulamaları için Risk Yönetim Modeli: Bir Karayolu Tüneli için Risk Esaslı Proje Uygulama Önerisi
Dr. Özgür SATICI (KGM)
Derin Karıştırma Kolonları: Laboratuvar Deneyleri ve Arazide Uygulama Sürecine İlişkin Öneriler
Prof. Dr. İlknur BOZBEY (İÜC)
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Malkara - Çanakkale Kesimi’nde Kireç Stabilizasyon Uygulaması
Ali Osman BAKİ (KGM)
Geofoam Blok Geoteknolojisinin Türkiye’de Karayolu Uygulamalarında Gelişimi
Prof. Dr. Abdullah Tolga ÖZER (GTÜ)
 
2. GÜN, 23 KASIM 2023, PERŞEMBE
09:30-11:00
PANEL
  İklim Değişikliği, Doğal Afetler ve Karayolları
Oturum Başkanı: Uğur Kenan ADİLOĞLU (KGM)
Konuşmacılar:
Yusuf GÜNEŞ (KGM)
Mehmet AŞIK (KGM)
Sinan SEZEN (KGM)
Mine YURDAKUL (KGM)
Ramazan Selçuk YARDIMCIEL (Doğal Afet Risklerini Azaltma Çalışma Grup Başkanı)
11:00-11:15
ARA
11:15-12:30
OTURUM – III
  Karayollarında Sürdürülebilirlik ve Tasarım
Oturum Başkanı: Mehmet TUTAŞ (KGM-YTMK)
Betonarme Duvarlar için Web Tabanlı Yazılım Geliştirme: Tasarımın Güvenliğini ve Verimliliğini İyileştiren Teknolojik Bir Adım
M. İrşad ÖZKAYNAK (KGM)
Projesiz Yollardaki Enine İvme Konforunun Seri Bir Yöntemle Ölçülmesi
Prof. Dr. Banihan GÜNAY(AKÜ)
Karayolu Ulaşımında Çevresel Sürdürülebilirliğin İncelenmesi ve Erzurum İlinin Sera Gazı Emisyon Değerinin Hesaplanması
Ayşe ŞİMŞEK ATAĞ (ETÜ)
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinde Karayollarının Performansı ve Deprem Kayıplarının Azaltılmasındaki Rolü
Prof. Dr. Nurdan MEMİŞOĞLU APAYDIN (İÜC)
12:30-14:00
ÖĞLE ARASI
14:00-15:15
OTURUM – IV
  Karayollarında Üstyapı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN (İGÜ)
Karayolları Esnek Üstyapılarının Rehabilitasyon Tasarımında Yeni Yaklaşım
Mehmet Ali ALKAN (KGM)
Yeni Yapılan Asfalt Kaplamalarda Kayma Direnci Değerlendirmeleri
E.Nazan ÜNAL (KGM)
İleri Derecede Elektriksel İletken Asfalt Karışımlar ile Buzlanma Önleme
Prof. Dr. Cahit GÜRER (AKÜ)
6 Şubat Depremlerinin Karayolu Üstyapısına Etkileri
Muhammet KOMUT (KGM)
15:15-15:30
ARA
15:30-16:30
OTURUM - V
  Karayolları Genel Müdürlüğü
Oturum Başkanı: Uğur Kenan ADİLOĞLU
Konuşmacılar:
Selahattin BAYRAMÇAVUŞ (KGM)
Ahmet SAĞLAM (KGM)
Gökhan MACİT (KGM)
16:30
KAPANIŞ OTURUMU
Ahmet GÜLŞEN (KGM - YTMK)