Konu Başlıkları

KONGRE KONU BAŞLIKLARI

1. GEÇMİŞTEN GELECEĞE 100. YILDA KARAYOLLARI

• Karayollarının Tarihsel Gelişimi
• Karayollarının Geleceği ve Yeni Trendler
• Karayolu Standartları ve İlgili Mevzuatlar
• Karayollarında “Mega” Projeler
• Karayolları ve Çevre & İklim Değişikliği Etkileri
• Karayolu Ulaştırma Sistemlerinde Eğitim ve İstihdam

2. KARAYOLLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

• Sürdürülebilir Kalkınma ve Karayolları
• Ulusal Planlarda Karayolları
• Karayollarının Sosyal ve Ekonomik Gelişmeye Etkileri
• Otoyollar ve İşletmeciliği
• Karayollarında Finansman Seçenekleri
• Ulusal, Uluslararası ve Bölgesel Karayolu Koridorları
• Karayollarında Taşımacılık ve Lojistik
• Karayollarında Varlık Yönetimi
• Afet Yönetiminde Karayollarının Yeri

3. KARAYOLU AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

• Karayolu Bilgi Sistemleri,
• Coğrafi Tabanlı Bilgi Sistemleri,
• Trafik Yönetim ve Denetim Sistemleri
• Ulaşım Talep Yönetim Sistemleri

4. TEKNİK YÖNLERİ İLE KARAYOLLARI

• Arazi Kullanımı – Trafik İlişkisi
• Kırsal ve Kentsel Ulaşımda Karayolları
• Karayolu Yapım, Bakım ve İşletiminde Yeni Gelişmeler
• Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığında Veri, Analizler ve Modelleme
• Türkiye’de Karayolları ve Diğer Taşıma Sistemlerinde Kapasite Kullanımı
• Karayolu Trafik Güvenliği
• Karayolları Karar Destek Sistemleri
• Karayollları ve Tünelcilik
• Dijitalleşme ve BIM Uygulamaları
• Sürdürülebilirlik İçin Yeni Malzeme ve Teknolojiler