Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

KONGRE TARİHİ VE YERİ
Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara ATO Congressium’da yapılacaktır.

BİLDİRİLER
Kongreye belirtilen konularda hazırlanan ve Bilim Kurulunca uygun görülen bildiriler kabul edilecektir. Bildiri yazım kuralları www.kuk2023.org adresinden temin edilebilir. Bildiriler aynı web sitesinden online olarak gönderilecektir. Bildiri göndermek için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023’dir.

SERGİ
Kongre sırasında, ulusal-uluslararası proje uygulayıcıları (projeci, müteahhit, müşavir) ile karayolu yapımında önemli yeri olan özel yapı elemanlarının imalatı, uygulanması ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat ve malzeme imalatçılarının ve tedarikçilerinin yer alacağı bir sergi düzenlenecektir. Kısıtlı sayıdaki sergi alanı için yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılacak olup, detaylar için YTMK ile iletişime geçilmelidir.

KAYIT
Kongreye belirli sayıda dinleyici kabul edilebileceğinden katılmak isteyenlerin, Katılım Formunu www.kuk2023.org adresinden online olarak göndermeleri gerekmektedir.

KONGRE TAKVİMİ

25 Ağustos 2023 : Bildirilerin gönderilmesi için son tarih
Ağustos 2023: Bildiri inceleme sonuçlarının duyurulması
Ekim 2023: Sergi için son başvuru
22-23 Kasım 2023: Kongre ve Sergi